ساخت قیف فروش در 5 مرحله

ساخت قیف فروش در 5 مرحله

ساخت قیف فروش در 5 مرحله آن چیزی است که قرار است شما آن را فرا بگیرید.قیف فروش چیست؟ قیف فروش در اصل یک اصطلاح بازاریابی است و شما می توانید با آن مخاطب های خودتان را تبدیل به مشتری های خودتان بکنید. قیف فروش همان فرایندی است که مخاطب برای تبدیل شدن به مشتری […]

3 اشتباه تازه‌کارها در بازاریابی با ایمیل

3 اشتباه تازه‌کارها در بازاریابی با ایمیل

3 اشباه تازه کارها در بازاریابی ایمیل که می تواند آن بازاریابی را با شکست مواجه کند. اگر شما به تازگی وارد دنیای بازاریابی با استفاده از ایمیل شده اید، می توان گفت که شما هیجان زیادی دارید که سریع بتوانید ایمیل های خودتان را برای مشتری های خودتان بفرستید؛ اما این را بدانید که […]