مسیر پیمایش شما:

تماس با بهینتا

برای ارسال نظرات، پیشنهادات و ارتباط با ما از فرم زیر استفاده کنید

راه های ارتباطی

آدرس: اصفهان، آمادگاه، کوچه 21

شماره تماس: 021-91095464

ایمیل: info@behinta.com

مدیر باش، ولی هوشمند

فرم ارسال پیام

برای ارسال نظرات، پیشنهادات و ارتباط با ما از فرم زیر استفاده کنید

در صورت تمایل برای بهبود شغل و کاری که انجام می دهید می توانید با پر کردن فرم مقابلتان و بیان مسئله ما را در خدمت رسانی هر چه بهتر به خود یاری و کمک نمایید.

در صورت تمایل می توانید با شماره گیری شماره زیر و گذاشتن قرار ملاقات به صورت حضوری از این مشاوره استفاده کنید.

شماره تماس: 021-91095464