شعار همیشگی ما

مدیر باش، ولی هوشمند

مدیران ارشد شرکت بهینتا

7

مرتضی مهدیان

کارشناس ارشد مدیریت گرایش فناوری

مدیر عامل شرکت بهینتا

1

فرشاد یزدانی

کارشناس ارشد مدیریت گرایش فناوری

رئیس هیات مدیره

تیم برند سازی و دیجیتال مارکتینگ بهینتا تشکیل شده از با تجربه ترین و با اطلاع ترین افراد در زمینه برند سازی شخصی و شغلی و هچنین تحلیل گران بازارهای مالی با هدف بهینه سازی مشاغل برای شما دوستان عزیز شما را در پیشرفت به سمت اهدافتان کمک و یاری می دهد تا به این شکل ایران عزیزمان را به جایی بهتر برای زندگی تبدیل کند.