3 راهکار افزایش تعامل در شبکه های اجتماعی

3 راهکار افزایش تعامل در شبکه های اجتماعی

3 راهکار افزایش تعامل در شبکه های اجتماعی چیست و چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟ شما می توانید برای ارزیابی بازاریابی شرکت خود در شبکه های اجتماعی تعامل را به عنوان معیاری برای ارزیابی قرار دهید و این معیار به شما کمک می کند تا به عنوان صاحب یک کسب و کار ببینید […]

3 روش هوشمندانه ایمیل مارکتیگ

3 روش هوشمندانه ایمیل مارکتیگ

3 روش هوشمندانه ایمیل مارکتیگ چیست؟ ایمیل را میتوان به یکی از پایه های اصلی بازاریابی آنلاین دانست و کسب و کار های ابری و تجارت الکترونیک از آن به عنوان یک یک راهکار عالی برای تبدیل کردن علاقه مندان به آن حوزه به مشتری و فروختن به آنها استفاده می کنند. به همین خاطر […]