معرفی الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

معرفی الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل که با نام Hummingbird نیز شناخته می شود، یکی ا روش هایی است که از سال 2013 باعث شده تا نتایج جستجوهای کاربران بهبود پیدا کند.قبل از آمدن الگوریتم مرغ مگس خوار، گوگل از الگوریتم کافئین استفاده می کرد. الگوریتم کافئین باعث می شد تا امکان جست و جوی لایو(زنده) […]