4 نکته برای کمپین‌های ایمیلی موفق

7 نکته برای کمپین‌های ایمیلی موفق

کمپین ایمیلی موفق چیزی است که به شما کمک می‌کند تا بتوانید فروش خود را بیشتر کنید و با مخاطب‌های خود ارتباط برقرار کنید. چه به تازگی قصد داشته باشید که از کمپین‌های ایمیلی استفاده بکنید چه از قدیمی های این کار باشید باید این موضوع را درک کنید که عامل‌هایی وجود دارند که در […]

عناصر بازاریابی موفق

عناصر بازاریابی موفق

عناصر بازاریابی فرآیندهایی می باشند که اگر شما درست از آنها استفاده کنید بهتر می‌توانید کسب‌ و کار خودتان را مدیریت کنید و فروش خودتان را بیشتر کنید. 4 عنصر وجود دارد که بر روی میزان فروش، قیمت، اندازه سود، سرعت رشد تاثر قابل توجهی می‌گذارند و تقریبا می‌توان گفت که همۀ آینده فروش و […]