5 نکته برای افزایش نرخ تبدیل در صفحه فرود

5 نکته برای افزایش نرخ تبدیل در صفحه فرود

صفحه فرود یکی از مهمترین صفحه های است که باید به آن توجه ویژه داشت تا بتوانیم با استفاده از آن علاوه بر افزایش اعتبار  بتوانیم فروش خودمان را افزایش دهیم مخاطبان شما با استفاده از ایمیل هایی که شما برای آنها می فرستید معمولاً با استفاده از آن ایمیل وارد صفحه فرود سایت شما […]