رپورتاژ آگهی چیست و چه تاثیری بر سئو دارد؟

رپورتاژ آگهی

رپورتاژ آگهی یا …. استفاده تبلیغاتی از مقاله و محتوانویسی (معمولاً محتوای متنی) با هدف کسب سود برای کسب و کار است؛  به این معنی که یک کسب و کار با پرداخت پول به یک رسانه خبری و محتوایی، مقاله، خبر یا گزارش خود را در آنجا منتشر کرده و به نوعی به هدف تبلیغاتی […]

شاخص کلیدی عملکرد چگونه مشخص می شود؟

شاخص کلیدی عملکرد چگونه مشخص می شود

شاخص کلیدی عملکرد در یک جمله به معنی روشی است که به وسیله آن بر همه ی عملکردها نظارت می شود. نتیجه هایی که همیشه در پی اقدامات ما هستند گاهی اوقات قابل اندازه گیری آن هم به صورت دقیق هستند. در بعضی دیگر از آن ها تنها کیفیت خروجی کارها قابل اندازه گیری هستند. […]