طراحی وب سایت تطبیقی در مقابل واکنش‌گرا

طراحی واکنش‌گرا و طراحی تطبیقی

با گسترش استفاده از دستگاه‌های مختلف برای دسترسی به اینترنت، طراحی وب سایت‌ها نیازمند رویکردهایی است که تجربه کاربری بهینه را در تمامی اندازه‌های صفحه‌نمایش فراهم کند. طراحی واکنش‌گرا (Responsive) و طراحی تطبیقی (Adaptive) دو روش اصلی برای رسیدن به این هدف هستند. در این مقاله، به بررسی دقیق این دو رویکرد، مزایا و معایب […]