تاریخچه موتورهای جستجو

تاریخچه موتورهای جستجو

تاریخچه موتورهای جستجو در طی سال ها و قرن ها تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته است. با گسترش روزافزون فضای دیجیتال و افزایش حجم عظیمی از اطلاعات در دسترس، موتورهای جستجو به عنوان ابزاری حیاتی برای دسترسی به اطلاعات و دانش در این فضا از اهمیت بیشتری برخوردار شده‌ اند. این موتورها با استفاده […]