یک طراح رابط کاربری چه کاری انجام می دهد؟

یک طراح رابط کاربری چه کاری انجام می دهد؟

طراحی رابط کاربری (User Interface Design) به گونه ای عمل می کند که بتواند اجزای بصری یک نرم افزار یا وب سایت را توسعه دهد و کاری کند تا استفاده از سایت برای مخاطبان و استفاده کنندگان سایت راحتتر شود.