طراحی ریسپانسیو سایت

طراحی ریسپانسیو سایت

طراحی ریسپانسیو سایت، یک نوع فرآیندی است که با استفاده از آن می‌توان نحوه نمایش سایت را با ابعاد دستگاه های مختلف هماهنگ کرد. با اینکار کاربران می‌توانند بدون توجه به کوچک و بزرگ کردن صفحه نمایشگر، اطلاعات سایت را به راحتی مشاهده کنند.