انکرتکست چیست؟

انکرتکست چیست؟

انکرتکست (Anchor Text) کلمه‌ قابل مشاهده و قابل کلیک در لینک‌ها است. به زبان ساده‌تر متن یا کلمه‌ای در یک صفحه است که می‌توان روی آن کلیک کرد و از صفحه‌ای به صفحه دیگر یا از سایتی به سایت دیگر در حرکت بود. در این مقاله شما می‌توانید با انواع انکرتکست ها نیز آشنا شوید .