3 دلیل کم شدن فروش سایت

3 دلیل کم شدن فروش سایت

تعداد زیادی از سایت های ایرانی فروش  کمی دارند. این فروش گاهی به حدی است که صاحبان سایت ها از ادامه کار نا امید می شوند و دیگر امیدی به وب سایت ها ندارند. در این مقاله  به 3 دلیل برای اینکه چرا فروش سایت ها کم شده پرداخته ایم با ما همراه باشید. 1. […]