مدل بازاریابی STP چیست و چه کاربردهایی دارد؟

مدل بازاریابی STP چیست و چه کاربردهایی دارد

مدل بازاریابی STP در واقع یک روش استراتژیک در علم بازاریابی مدرن در دنیای امروزی است.این مدل بیشترین تمرکز را بر روی مخاطب ها و مشتریان دارد. هر کسب و کار با استفاده از مدل بازاریابی STP می تواند با مخاطبان هدفش تعامل داشته باشد و در نتیجه بازخورد بهتری از فعالیت هایش در زمینه […]