بیانیه ماموریت سازمان چیست؟ چشم انداز

بیانیه ماموریت سازمان چیست؟

قبل از صحبت کردن در مورد بیانیه ماموریت سازمان یا بیانیه چشم انداز به سوالات زیر پاسخ دهید : آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا همیشه از یک برند خاص استفاده می کنید صرف نظر از اینکه برندهای دیگر با کیفیت یکسان و قیمت ارزان تر نیز وجود دارد؟ […]