تأثیر هوش مصنوعی بر زندگی انسان‌ها

تأثیر هوش مصنوعی بر زندگی انسان‌ها

تأثیر هوش مصنوعی بر زندگی انسان‌ها امروزه بسیار زیاد شده است به شکلی بسیاری از جنبه های زندگی روزمره را می توان به کمک این هوش برطرف کرد . در این مقاله به بررسی تاثیری که این هوش بر جنبه های مختلف زندگی مگذارد می پردازیم.