5 مهارت مهم برای متخصصان سئو

5 مهارت مهم برای متخصصان سئو

مهارت سئو با اینکه چندیدن سال است که پیدا شده است اما هنوز در بسیاری از کالج ها یا کلاسی های بازاریابی تدریس نمی شوند. متخصص های سئو با سوابقی گوناگون پا به عرصه سئو گذاشته اند بعضی کارآفرین هستند و برخی دیگر برنامه نویس، بازاریاب سنتی یا اینکه روزنامه نگارند. این را بگوییم که […]

5 نشانه فعال شدن کاربر در سایت

5 نشانه فعال شدن کاربر در سایت

مننظور ما از فعال سازی یا activation این است که کاری بکنیم، فعالیتی انجام بدهیم یا مقاله ای در سایت بنویسیم که باعث شود مخاطبانی که به سایت ما رجوع می کنند در سایت ما اقدامی که دلخواه ما است را انجام دهد. این مورد بستگی به خیلی از موارد دارد از جمله مقالات، نوع […]