5 چالش مهم بازاریابی محتوا و روش غلبه بر آن‌ها

5 چالش مهم بازاریابی محتوا و روش غلبه بر آن‌ها

بیل گیتس یک نقل قول دارد که میگوید:«محتوا شاه است و انتظار دارم درآمد واضعی خود در اینترنت را از محتوا به دست بیاورم. همانطور که بازاریابی محتوا در تبلیغات تلویزیونی باعث می شود در لحظه ای که مشتریان دنبال چیزی هستند به آن ها دسترسی پیدا کنید. در اینترنت هم مزاحم آن ها نمی […]