تولید محتوا بیشتر اثر بخش است یا تبلیغات؟

تولید محتوا بیشتر اثر بخش است یا تبلیغات

اگر شما در این بازار رقابتی و سرسخت صاحب کسب و کار هستید باید هر لحظه به فکر افزایش فروش باشید. انجام تبلیغات یکی از ساده ترین راه ها است که به ذهن کارآفرین ها خطور می کند و آنهارا وادار می کند که بنشینند و در مورد آن فکر کنند. حال منظور از تبلیغات […]