گوگل ادوردز چیست؟

با توجه به امار سال 2022 گوگل ادز یکی از سریع ترین راه ها برای رسیدن به درآمد می باشد و کسب و کار ها ترفند گوگل ادز را به جای سئو به کار می گیرند.